• ONLY、VERO MODA、地址:F1-03/04/17/18/19/20

 • 百丽地址:F1-12/13/14/15/16

 • 屈臣氏地址:F1-05/06/07

 • 流行美地址:F1-ZD-14

 • 信德缘地址:F1-ZD-06/08

 • 金玉良才地址:F1-ZD-04/05

 • 盛世珠宝地址:F1-ZD-03

 • 至尊珠宝地址:F1-ZD-02

 • 水晶坊地址:F1-ZD-17

 • 欧瑞霓地址:F1-ZD-16

 • 膜法传奇地址:F1-ZD-11

 • 艺银格地址:F1-ZD-10/12

 • 玉玲珑地址:F1-ZD-01

 • 味千拉面地址:F1-11/F2-11

 • 意美客地址:F1-10A/F2-09

 • 苹果体验店地址:F1-10

 • 卿莎地址:F1-09

 • 时珍地址:F1-08

 • 优品生活地址:F1-02B

 • 阿芙地址:F1-02A

 • 伊莎美尔地址:F1-01